«Доступ молодих людей до прав» – це Рекомендація Комітету міністрів Ради Європи державам-членам щодо доступу молоді до освіти, послуг з охорони здоров’я, інформації та захисту, а також соціальної інклюзії, мобільності, демократії, громадській активності та життя в багатокультурних суспільствах.